O nás

Společnost STROJMONT CZ, a.s. je tradičním českým výrobcem. Kromě všeobecného strojírenství se specializujeme na výrobu dopravních tras pro různé druhy materiálů. Jsme dodavateli dopravníků pro nejrůznější odvětví. Dodáváme pro firmy v zemědělství, potravinářství, stavebnictví, energetice, až po zpracovatelský průmysl.

Naší doménou jsou především šnekové dopravníky, korečkové elevátory, redlery, příjmové koše, zásobníky.

Našimi dopravníky zákazníci dopravují zrno, šrot, ovoce, vinnou révu, pivovarský slad, hnojiva, dřevěné piliny, práškové směsi, prací prášek, popílek, písky, stavební sypké hmoty, saze, sklářské střepy, komunální odpad, elektroodpad, recykláty a mnoho dalšího.

Zákaznické potřeby a požadavky řešíme komplexně od návrhu řešení, konstrukci, výrobu až po montáž zařízení a případný pravidelný servis a opravy.

Historie firmy v datech

1922
Založení firmy Böhm a Brabenec v Lesonicích

1930
Strojírna Brabenec se přesouvá do Želetavy

1948–1951
Dochází ke znárodnění strojírny Brabenec a vzniká Podnik zemědělského nákupu Želetava

1951–1993
Státní podnik v Želetavě prochází různými organizačními změnami až vzniká podnik Strojírny nákupních podniků spadající pod Bratislavu

1993–2000
Podnik je privatizován stávajícím vedením a vzniká společnost Strojmont CZ s.r.o.

2000–2019
Firma je transformována do podoby akciové společnosti a vzniká Strojmont CZ, a.s.

2019
Do firmy kapitálově vstupuje společnost Brabenec, spol. s r.o. a spolu s panem Lukášem Drmotou dochází k přechodu na další generaci rodinných vlastníků firmy. Zároveň dochází k opětovnému spojení strojíren v Želetavě.

© 2011–2020 STROJMONT CZ a.s.